P38 Saturday Darts League

Systém hry:

 • Počas roka sa uskutočni 12 kvalifikačných turnajov, z ktorých bude postupovať do
  záverečného finálového turnaja (13. turnaj) 16 najlepších hráčov podľa získaných bodov
  počas kvalifikácií. Na kvalifikáciu bude okrem bodovania potrebná aj 51% účasť na
  kvalifikačných turnajoch (minimálne 7 účastí). Do žiadneho turnaja hráči nebudú
  nasadzovaní.
 • Začiatok turnaja bude vždy vopred určenú sobotu od 16:30 (koniec registrácie 16:00).
  Prihlasovanie bude možné cez systém NAKKA, cez ktorý sa odohrá aj celý turnaj. Hrať sa
  bude na 8 terčov pri maximálnom počte 48 hráčov . Každý ďalší prihlásený hráč sa
  automaticky stáva náhradníkom.
 • Štartovné do každého turnaja bude 10 € / hráč. Hráči budú rozlosovaní do skupín na základe
  vopred stanoveného kľúča podľa počtu zúčastnených. V skupinách sa bude hrať best of 5
  a následne KO pavúk (o počte legov bude rozhodovať počet postupujúcich).

Formát turnaja na základe poctu hráčov:

 • 2-8 hráčov – jedna skupina => konečné poradie v skupine
 • 9-15 hráčov – dve skupiny => KO 8
 • 16-20 hráčov – štyri skupiny => KO 8
 • 21-24 hráčov – štyri skupiny => KO 16
 • 25-31 hráčov – šesť skupín => KO 16
 • 32-40 hráčov – osem skupín => KO 24
 • 41-48 hráčov – osem skupín => KO 32
  Bodovanie kvalifikačných turnajov:
 • 1. – 70b
 • 2. – 60b
 • 3.-4. – 50b
 • 5.-8. – 40b
 • 9.-16. – 35b
 • 17.-32. – 25b
 • 33.-48 – 20b
  Plusové body:
 • Každé víťazstvo v skupine – 1b
 • Maximum 180 – 1b
 • Zatvorenie do piateho kola vrátane – 1b
 • Zatvorenie 100 – 160 – 1b
 • Zatvorenie 161; 164; 167; 170 – 3b

Rozdelenie štartovného a ceny:

 • 50% – do 13. turnaja
 • 25% – pre 1. 2. miesto na každom turnaji + poukazy a vecné ceny
 • 20% – réžia a obnova materiálu
 • 5% – rôzne výdavky
  Finálový 13. turnaj:
 • Hráči na 17.- a nižšom mieste v prípade záujmu turnaj lucky looser na 8 terčov DKO
  (štartovné 10€). Hrať sa bude na 2 víťazné legy; finále A best of 5; finále B best of 5; celkové
  finále best of 7. Pre turnaj LL neplatí pravidlo 51% účastí. Začiatok turnaja 16:00.
 • Hráči na 1.-16. mieste KO pavúk na 4 – 8 terče(ov) (osemfinále – best of 9; štvrťfinále – best
  of 11; semifinále – best of 13; finále – best of 15). Začiatok turnaja 18:30, hráči štartovné
  neplatia. Pre týchto hráčov bude povinný dress code!
  Iné pravidlá a podmienky:
 • Každý hráč musí byť spôsobilý hry o čom bude objektívne rozhodovať rozhodca zápasu
 • Najneskôr do päť minút po vyhlásení zápasu musia byť všetci aktéri pripravení na hru
 • Po skončení skupín je povinnosťou posledného v skupine odpísať jeden zápas v KO alebo
  nájsť za seba náhradu
 • V KO je povinnosťou prehry odpísať zápas v ďalšom kole KO
  Strava a občerstvenie na finálovom turnaji:
 • V maximálnej možnej miere sa budeme snažiť Vás nasýtiť �� Všetky voľné prostriedky budú
  minuté pravé na tieto účely…
  TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ A ŠIPKÁM ZDAR

Návrat hore